fbpx

Er moet een moment in je leven geweest zijn
dat je volkomen gelukkig was zonder enige aanleiding.
Dat is wat iedereen kent en zoekt.
Waarom ken je dat zo goed en waarom
herken je dat als het ware?
Omdat het je wezenlijke natuur is.
Alexander Smit

Wie ben je?
Normaal gesproken ken je jezelf in je gewone en dagelijkse manier van denken, voelen en handelen. Je kent je impulsen, de manier waarop je je oriënteert in het leven, de doelen die je stelt. Je kent het verleden dat je meedraagt, alles wat bekend is aan jouw, wat vertrouwd is aan jezelf en aan het leven. Dit alles samen, is wie je denkt dat je bent en valt onder de noemer van het gekende en geconditioneerde deel van jouw.
Meestal leef je vanuit dit gekende en geconditioneerde deel van jouw. Wat betekent dit eigenlijk? Het geconditioneerde deel van jouw bestaat uit allerlei beelden en ideeën die je over jezelf en de wereld gecreëerd hebt. Leven vanuit dit geconditioneerde zelf betekent dat je denkt, handelt, de wereld en de ander benadert vanuit deze beelden en ideeën. Bevoorbeeld: ik moet me steeds aanpassen aan de ander, of: ik moet mijn plaats in de wereld veroveren, of: ik ben speelbal van de wereld, of: ik mag mezelf niet zijn, of …

Leef je volle landschap
Conditioneren is dus eigenlijk: leven in de plaatjes die je geschapen hebt over jezelf en de wereld. Die plaatjes vormen samen de plattegrond waarmee je je hebt leren oriënteren. Op basis van deze plattegrond doorloop je het leven.
Maar: een plattegrond zijn lijntjes, dat is niet het volle landschap … ! Als je leeft in de plattegrond, leef je dus eigenlijk in een gereduceerd kader van de werkelijkheid. Dan leef je niet in de volheid van het landschap zelf.
Als je je dit realiseert, voel je wellicht dat leven in de plattegrond beperkend is. Als je nauwkeurig bij jezelf gaat voelen, merk je dat er in het leven in de plattegrond, inherent lijden in zit, en inherent onbevredigd is. Leven in de plattegrond is als leven met de ramen dicht, steeds zoekend, vechtend en doend om er uit te geraken, hard werkend, met de vaststaande en gekende plaatjes als referentiepunt.
Dit is vaak de basistoon van onze normale manier van zijn.

Je bent wie je oorspronkelijk bent
Ben je werkelijk alleen wie je geworden bent? Ben je werkelijk alleen die plattegrond? Ben je werkelijk je geconditioneerde zelf?
Neen! Je bent niet alleen wie je geworden bent. Er is iets in jouw wat volkomen vrij is daarvan. Er is iets in jouw dat van oorsprong heel, ongeschonden en stralend is en ook dat deel van jouw is altijd aanwezig. Je bent niet wie je geworden bent, je bent wie je oorspronkelijk bent.
Wat gebeurt er als je leest en je je realiseert dat je oorspronkelijk open, ruim, heel en stralend bent? Wellicht is er iets in jou dat dit hoort en hierop mee gaat resoneren. Je voelt je erkend, je voelt je levensenergie, iets in jouw weet dit en jubelt hierover. Er komt ontspanning, je voelt je op je gemak. Je erkent: ja, dat is waar! Het is waar dat je veel ruimer bent dan wie je denkt te zijn.

Je bent om te beginnen al helemaal goed
Het is waar dat je om te beginnen al helemaal goed bent. Als je je realiseert dat je oorspronkelijk heel en stralend bent, wordt je natuurlijke aard, je basic goodness wakker. Je natuurlijke aard is goed omdat het oorspronkelijk is, omdat het niet vervormd is, omdat het ongekunsteld is. Het is een inherente kwaliteit, het is de Boeddhakwaliteit of de Zijnskwaliteit van jouw aard. Goedheid, schoonheid, vreugde, levenslust.
Dit wordt elk moment weer geboren als het ware. Het ontstaat niet als reactie op iets anders. Het is een bron die steeds maar geeft. Het is dus altijd nieuw, en in die zin altijd nu. Het is niet opgebouwd uit coördinaten die jij met je geest bedacht hebt. Het lijkt net of de ruimte, of nu-heid dat zelf schept.
Tegelijkertijd is het ook heel persoonlijk. Het is niet zo dat je je nu als het ware ontlichaamd voelt, boven jezelf zweeft of ijl wordt.
Jij bent het, maar die jij is niet wie je dacht dat je bent. Die Jij is onbeschrijfbaar, en heel intiem en dichtbij. Het is wie je bent. Het is enorm vreugdevol, het is je Wezen. Je Wezen is compleet, daar is helemaal niks gebrekkigs aan. Compleet en stralend. Beter dan dit kan het niet worden. Dit is helemaal goed. Dat ben je!

Meditatie: herinner wie je werkelijk bent
Met deze meditatie herinner je dat je niet bent wie je denkt dat je bent. Dat zijn zelfbeelden. Je bent veel ruimer en dieper dan dat. Je bent oneindig als de hemel. Je bent gemaakt van zuiver liefdeslicht. Er is iets in jouw dat van oorsprong heel, ongeschonden en stralend is en ook dat deel van jouw is altijd aanwezig. Je bent niet wie je geworden bent, je bent wie je oorspronkelijk bent.